วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

258. Nociceptive pain VS neuropathic pain/Thai DN4

จะมีวิธีการแยก nociceptive pain และ neuropathic pain ได้อย่างไรการแบ่งตามพยาธิกำเนิด ความปวดแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1 Nociceptive pain เป็นความปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บ การอักเสบ หรือมีการทำลาย
เนื้อเยื่อ เป็นผลจากมะเร็งหรือการแพร่กระจายของมะเร็ง Nociceptive pain แบ่งเป็น
1.1 Somatic pain เป็นความปวดของโครงสร้างของร่างกายที่ไม่ใช่อวัยวะภายใน
สามารถระบุตำแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน เช่น ความปวดที่เกิดจากมะเร็งบริเวณผิวหนัง มะเร็งในช่องปาก
ลิ้น และ mucositis มะเร็งบริเวณศีรษะหรือลำคอ และมะเร็งของกระดูกหรือกระจายมาที่กระดูก เป็นต้น
1.2 Visceral pain เป็นความปวดจากมะเร็งของอวัยวะภายในทุกชนิด
หมายเหตุ ทั้ง somatic และ visceral pain อาจพบความปวดกระจายหรือร้าว
ไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ เรียกความปวดชนิดนี้ว่า “referred pain”
2 Neuropathic หรือ Neurogenic pain เป็นความปวดที่เกิดจากระบบประสาททำงาน
ผิดปกติเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เป็นความปวดที่รักษายาก ตอบสนองไม่ค่อยดีต่อยาระงับปวดทั่วไป
ต้องใช้เวลาสำหรับปรับยานาน ตัวอย่างสาเหตุของ neuropathic pain ได้แก่
♦ มะเร็งกดทับหรือแพร่กระจายมายังเส้นประสาท กลุ่มประสาท หรือไขสันหลัง
♦ การรักษามะเร็ง เช่น เคมีบำบัดทำให้เกิด neuritis รังสีรักษาทำให้เกิด plexopathy
และการผ่าตัดทำให้เกิด post-surgical syndrome (post-mastectomy, post-amputation เป็นต้น)
♦ งูสวัดและ postherpetic neuralgia

การประเมินมีหลายวิธี ถ้าใช้แบบสอบถามสำหรับการวินิจฉัยภาวะเจ็บปวดของระบบประสาทฉบับภาษาไทย [Thai DN4] จะเป็นดังนี้

ถ้าตอบใช่ มากกว่า 4 ข้อขึ้นไปเข้าได้กับ neuropathic pain
http://74.125.153.132/search?q=cache:fv3XNbJyV84J:www.mat.or.th/journal/files/Vol90_No.9_1860_6010.pdf+dn4+%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th

5 ความคิดเห็น:

 1. จิงประวัติก๊น่าจะแยกได้แล้ว นะ

  แต่ถ้าเอาลักษณะอาการปวด norciceptive pain ก็ คือpain ทีมีตัวกระตุ้น บริเวณ norciceptor ของอวัยวะนั้นๆ เป็น aching or throbbing pain โดยมีตัวกระตุ้นชัดเจนจากการอักเสบที่เกิดนะขณะนั้นๆ localized ง่าย ยกเว้น visceral pain ก็เป็นไปตาม dermatome และรักษาบรรเทาได้ด้วย opioid หรือ NSAID

  แต่ neuropathic pain ลักษณะ pain เป็น burning, lancinating หรือ electric shock pain สาเหตุของ pain ขณะนั้นๆอาจไม่มีแล้ว เช่น post herpatic neuralgia, phantom limb pain ถูกกระตุ้นได้โดยตัวกระตุ้นง่ายๆ เช่นการ สัมผัส ถู ไม่ดีขึ้นด้วย opioid หรือ NSAID นะจ๊ะ

  ต้องใช้พวก gabapentin,CBZ,amitriptyline,fluoxetine ประมาณนี้นะ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. Nociceptive pain พยาธิสภาพอยู่ที่เนื้อเยื่อร่างกายหรืออวัยวะที่ไม่ใช่ระบบประสาท
  Neuropathic pain พยาธิสภาพิยู่ที่ระบบประสาทรับความรู้สึกเอง
  ตัวอย่าง การกดทับเนื้อเยื่อร่างกายหรืออวัยวะโดยมะเร็ง เป็นnociceptic pain ส่วนมะเร็งกดทับรากประสาทไขสันกลังเป็น
  Neuropathic pain.

  ตอบลบ