วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

265. Glossitis

หญิง 54 ปี แสบลิ้นและรับประทานอาหารไม่มีรสชาดเรื้อรัง มากกว่า 2 เดือน วินิจฉัยอะไร สาเหตุมีอะไรบ้าง
Glossitis
Symptoms: -Tongue swelling
-Smooth appearance to the tongue
-Tongue color usually dark "beefy" red
-Pale, if caused by pernicious anemia
-Fiery red, if caused by deficiency of B vitamins
-Sore and tender tongue, swallowing, or speaking


Cause:
-Bacterial or viral infections (including oral herpes simplex)
-Mechanical irritation or injury from burns, rough edges of teeth or dental appliances, or other trauma
-Exposure to irritants such as tobacco, alcohol, hot foods, or spices
-Allergic reaction to toothpaste, mouthwash, breath fresheners, dyes in candy, plastic in dentures or retainers, or certain blood pressure medications (ACE inhibitors)
-Disorders such as iron deficiency anemia, pernicious anemia and other B-vitamin deficiencies, oral lichen planus, erythema multiform,aphthous ulcers, pemphigus vulgaris, syphilis, and others -Yeast infection
-Dry mouth associated with connective tissue disorders, such as Sjogren syndrome

http://74.125.153.132/search?q=cache:8fQxIZIoKKQJ:www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001053.htm+glossitis&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th

7 ความคิดเห็น:

 1. glossitis สาเหตุมีเยอะมาก แต่น่าจะเป็น nutrition def มากที่สุด Nutritional deficiencies
  Iron deficiency
  Vitamin B deficiency
  Folate deficiency
  Vitamin B12 deficiency
  Niacin deficiency
  Thiamine deficiency
  Riboflavin deficiency
  Zinc deficiency

  ตอบลบ
 2. ผมขอเดาเรื่อง การชอบกินน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น อื่น ๆ รู้อันเดียวครับ
  iron def anemia

  ตอบลบ
 3. MblasuatFsupp-po-Miami Gardens Keslene Swaqq link
  click
  click here
  click here
  mentrestsaperf

  ตอบลบ
 4. evunYmo-zo Penny Brooks This
  Download
  This
  odadntegmye

  ตอบลบ
 5. conmuXpuncpa-Reno Joseph Deniro Download
  there
  there
  apcetabvi

  ตอบลบ