วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

257.Melioid titer

ที่ รพ. มี case melioidosis ค่อนข้างมาก เลยถามเกี่ยวกับ Melioid titer ว่าเป็นการตรวจโดยใช้หลักการใด, มีความไวและความจำเพาะเท่าใด, Cut off point ใช้เท่าไร, มีวิธีการอื่นใดที่จำเพาะมากกว่านี้บ้าง ?
เป็นการตรวจโดยวิธี Indirect Haemagglutination test (IHA)แต่การแปรผลไม่เป็นที่น่าพอใจเนื่องจากพบว่าคนปกติ ที่ไม่มีอาการของโรคเลยแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นที่พบโรคได้บ่อย เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย จะตรวจพบว่ามีระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคนี้ได้ในระดับสูงๆ เช่น 1:1280 ในขณะ เดียวกันการตรวจด้วยวิธีนี้ให้ผลลบได้ประมาณร้อยละ 10 ผู้มีภูมิลำเนาในถิ่นระบาดพบว่าเมื่อใช้ cut off titer ที่ > 1 : 160 จะพบมากถึงร้อยละ 38 และในผู้ป่วยเมลิออยโดสิสเมื่อใช้ titer 1 : 160 จะมีความไวและความจำเพาะเพียงร้อยละ 70 เท่านั้น cut off titer ที่ใช้ในการแยกผู้ป่วยออกจากคนปกตินั้น จะแตกต่างกัน ในแต่ละแห่ง เนื่องจากคนปกติจากที่ต่างๆ กันอาจมี titer สูงต่ำไม่เท่ากัน จึงทำให้การใช้ titer เหล่านี้ในการวินิจฉัยโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก ปัจจุบันมีรายงานการใช้ antigen และ antibody ที่มีความจำเพาะมากขึ้นนำมาพัฒนา ด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อจะใช้วินิจฉัยโรคได้มากขึ้น เช่น1. Gold blot detection IgM specific antibody 2. Specific IgG ELISA with glycolipid Ag 3. Specific IgG ELISA with immunoaffinity purified Ag 4. PCR (Polymerase Chain reaction) 5. Latex agglutination 


Ref: http://home.kku.ac.th/melioid/Melioidosis/melioidosis03.htm

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4/1/53 14:52

  ที่สังขะ เจอ consult บ่อยๆ ปกติเอา 1:320 ขึ้น แต่บางที 1:640 แต่ฉีด Ceftri 2-3 วันแล้วไข้ลงดีก็ไม่เอา เหมือนกัน

  ตอบลบ
 2. melioid titer เป็นวิธี screen ที่ดีเร็วทำได้ง่าย รพในจังหวัดน่าทำได้ มันย่อมาจาก indirect heamaglutination test (IHA)

  ถ้า single test ,cut off point เอาที่ 1:160 ,มี sensitivity 70% spectivity 67%,แต่ต้องเข้าใจว่าคนไทยอยู่ใน endemic area เชื้ออยู่ในดิน บางคนเคยรับเชื้อแต่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ และ titer อยู่นาน 6-7 เดือน ถ้าใช้ 4 fold rising น่าดีกว่า

  มี test ที่ดีกว่าก็ IFA for IgG,IgM แต่ต้องส่งศูนย์ใหญ่ๆมั้งง่ะแต่อย่างความเห็นข้างบนบอกถ้าเจอ case สงสัยคง empirical ไปก่อนเลยนะ ได้ตั้งแต่ Fortum ,sulper, Tienam เลยนะน้องๆ

  ตอบลบ