วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

279. Nosocomial bacterial meningitis

Nosocomial bacterial meningitis
review article, current concept, NEJM January 14, 2010

Nosocomial bacterial meningitis ที่เกิดจากการติดเชื้อใน รพ.มักเกิดจากการทำหัตถารชนิด invasive เช่น craniotomy การใส่ internal หรือ external ventricular catheters, การเจาะหลัง, การให้ยาต่อเนื่องผ่านทางไขสันหลัง (intrathecal], การให้ยาสลบทางไขสันหลัง ภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บที่ศรีษะ หรือในกรณีที่พบได้น้อยคือการกระจายมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือด. โดยจะมีความหลากหลายของเชื้อที่เป็นสาเหตุมากกว่าการติดเชื้อมาจากภายนอก รพ.รวมทั้งมีกลไกการเกิดโรคที่หลากหลาย ไข้และซึมลงเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด แต่จะตรวจวินิจฉัยได้ยากในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะง่วงซึม เพิ่งผ่าตัดสมองมา ผู้ที่มีอาการของโรคอื่นๆมาบดบังอาการดังกล่าว การวินิจฉัยอาศัยการตรวจ neuroimaging, CSF analysis, culture การเลือกยาฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับเชื้อที่เป็นสาเหตุ ในกรณีที่มี catheter อาจต้องเอาออก http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/2/146

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น