วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

284.Dyspepsia

คำนี้มีความหมายว่าอย่างไร ? Dyspepsia ตามนิยามของ Rome ll criteria หมายถึง อาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายบริเวณส่วนกลางท้องด้านบนหรือบริเวณใต้ลิ้นปี่ โดยอาการเป็นๆ หายๆ หรือเป็นตลอดเวลาก็ได้ โดยรวมถึงอาการอิ่มเร็ว จุกแน่นท้องหลังทานอาหาร เรอบ่อย คลื่นไส้
แบ่งได้เป็น
-Uninvestigated dyspepsia คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ dyspepsia เกิดขึ้นใหม่อาจเป็นครั้งแรกหรือเป็นๆหายๆ แต่ยังไม่เคยได้รับการตรวจหาสาเหตุมาก่อน
-Functional dyspepsia คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเพิ่มเติมรวมถึงการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วไม่พบความผิดปกติ
สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
1. Food intolerance
2. Medication ยาหลายชนิดทำให้เกิด dyspepsia
3. Peptic ulcers
4. Gastric cancer ในระยะแรกที่ยังอาจตรวจไม่พบ
5. Biliary tract disease
6. Pancreatic disease
7. Psychiatric disease
8. โรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการ dyspepsia เช่น DM, hypothyroid,hypercalcemia
-Nonulcer dyspepsia ร้อยละ 70-80 จะตรวจไม่พบสาเหตุของ dyspepsia คือผู้ป่วยในกลุ่ม functional dyspepsia หรือ non ulcer dyspepsia สาเหตุเช่น 1. Disturbed motor function 3. Mucosal inflammation และ H pylori 4. Psychosocial factors

ดังนั้นการใช้คำว่า dyspepsia ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นชนิดใด (ถ้าสามารถทำได้) เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อ


Ref:
http://74.125.153.132/search?q=cache:pGwrmZi4dGwJ:www.huaykamin.com/main/index.php%3Fname%3Dknowledge%26file%3Dreadknowledge%26id%3D22+dyspepsia+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87&cd=18&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น