วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

313. Cholangiocarcinoma/Gallbladder lesion

ชาย 68 ปี ปวดท้องมากกว่า 1 เดือน PE: mild icteric sclera, Abd: mild tender RUQ and epigastrium, can not palpable mass พบอะไร วินิจฉัยอะไร

ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ: พบมี Dilated intrahepatic duct ขนาดใหญ่ จาก hilar เข้ามาถึงทาง right lobe liver คิดถึง hilar cholangiocarcinoma ส่วนใน gallbladder พบ hyperecholic lesion แต่ไม่มี posterior acoutic shadow จะคิดถึง gallbladder mass หรือเป็นแค่ bile sludge มากกว่าจะเป็น gall stone
ภาพจาก web เพื่อเปรียบเทียบ

1 ความคิดเห็น:

  1. left upper : bile duct dilate to periphery
    rigth upper+left lower : intrahepatic duct dilate near porta hepatis
    right lower :GB distend with gall stones

    imp. R/o Cholangicarcinoma central type

    ตอบลบ