วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

304. Fluid in minor fissure

ชาย 56 ปี เคยมีประวัติ CHF มา admit ด้วยหอบเหนื่อย CXR เป็นดังนี้ พบอะไร สำคัญอย่างไร

พบมี Pulmonary interstitial edema, พบมีน้ำ (band-like densities)ใน minor fissure  ซึ่งอยู่ใน subpleural space โดยอยู่ระหว่าง visceral pleura และ lung parenchyma  ซึ่งจะเป็นเส้นขวางตรงประมาน 4th rib ทางด้านหน้าและไปสิ้นสุดก่อนจะถึงด้านข้าง interlobar pulmonary artery.สิ่งที่ช่วยสนับสนุนคือ ผล echocardiography มี LVEF น้อยกว่า 30%  diiferrential diagnosis คือ plate like atelectasis แต่ตำแหน่งยังไม่ค่อยเหมือน [ดังรูปด้านล่าง]


Fluid in minor fissure
plate like atelectasis

3 ความคิดเห็น:

 1. perihilar haziness BL + plate like atelectasis RL

  ตอบลบ
 2. R/o pulmonary interstitial edema of CHF with fluid in horizontal fissure(Minor fissure)
  +/- kerley line

  DDx interstitial pneumonia

  ตอบลบ
 3. CXR: CHF
  CT ratio>0.5
  Cephalization
  มี fluid collection ใน minor fissure Rt.lung

  ตอบลบ