วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

297. Libman-Sacks endocarditis

ชาย 41 ปี SLE มีไข้ ตวรจพบความผิดปกติของหัวใจจาก echocardiography ดังนี้ [No Hx. of rheumatic fever, H: regular, ฟังไม่ได้ murmur, H/C: NG] พบอะไร คิดถึงอะไร รักษาอย่างไรครับ
-จาก Echocardiography พบ vegetation หรือ mass ที aortic valve และมี aortic regurgitation
-Libman-Sacks Endocarditis: เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุดของระบบหัวใจใน autoimmune disease systemic lupus erythematosus แต่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ [ส่วน pericarditis เป็นลักษณะอาการทางคลินิกที่พบมากที่สุด] เกิดจากการสะสมของ immune complexes และ mononuclear cells โดยมักจะพบ masses ซึ่งถือว่าเป็น classic Libman-Sacks vegetations โดยลิ้นหัวใจจะมีลักษณะหนา รั่ว และตีบซึ่งพบน้อยกว่า มักจะเป็นหัวใจฝั่งซ้ายมากกว่าขวา และเป็นที่ mitral มากกว่า aortic valve มักสัมพันธ์กับ primary หรือ secondary antiphospholipid syndrome ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ แต่อาจเกิด heart failure, valvular dysfunction, valve replacement, embolic phenomena และ secondary infective endocarditis ได้ การทำ hemoculture เพื่อ exclude Infective endocarditis การวินิจฉัยอาจต้องตรวจเลือด, ส่งตรวจ imaging, cardiac catheterization
-ไม่มีการรักษาจำเพาะ การใช้ corticosteroids และ/หรือ cytotoxic agents ในช่วงแรกที่ก้อนยังใหญ่ก็ยังcontroversial ส่วน immune-modulating therapy อาจจะช่วยป้องกันการเกิด cardiac lesions ได้ Antibiotic prophylaxis แนะนำให้ใช้ใน secondary infective endocarditis ในระหว่างการทำหัตการที่เสี่ยงต่อการเกิด bacteremia, Anticoagulation ให้ใน atrial fibrillation, mitral stenosis, mechanical heart valves, และ thromboembolic events, การให้ anticoagulation ในขนาดสูงแนะนำสำหรับ antiphospholipid syndrome
http://74.125.153.132/search?q=cache:3pYFSktUmbgJ:emedicine.medscape.com/article/155230-overview+Libman+%E2%80%93+Sack+Endocarditis&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th

2 ความคิดเห็น:

 1. ดู echo ไม่เป็็นครับ แนะนำ web ได้มั้ย ครับ

  ที่ รพช. มีแต่เครื่อง ultrasound

  ไม่ทราบว่าประยุกใช้ได้อย่างไรบ้างครับ

  case นี้ขอเดา Libman–Sacks endocarditis ครับ

  ตอบลบ
 2. Phimaimedicine23/1/53 22:11

  แนะนำ web echo ครับhttp://www.med.yale.edu/intmed/cardio/imaging/contents.html

  ตอบลบ