วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

293. Systolic heart failure

Systolic heart failure
Clinical practice NEJM, January 21, 2001
Heart Failure พบได้ 1 to 2% ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และพบ 10% ในผู้ป่วยที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมี ejection fraction เท่ากับหรือน้อยกว่า 40%, Coronary artery disease พบเป็นสาเหตุ 2/3 ของ systolic heart failure นอกจากนั้นได้แก่ HT, DM, Dilated cardiomyopathy จากสาเหตุต่างๆ เช่นกรรมพันธุ์, การติดเชื้อไวรัส, การดื่มสุรา บางครั้งจากการได้ยาเคมีบำบัด บทความนี้น่าสนใจมากกล่าวถึงเนื้อหาโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
-Diagnosis and Evaluation
-Treatment Options
-Pharmacologic Therapy
Diuretics for Relief of Symptoms
Agents That Modify the Course of the Disease
Angiotensin-Converting–Enzyme (ACE) Inhibitors
Angiotensin-Receptor Blockers (ARBs)
Beta-Blockers
Aldosterone Antagonists
Hydralazine and Isosorbide Dinitrate
Other Medications
-Organization of Care
-Lifestyle and Exercise
-Devices
Implantable Cardioverter–Defibrillators
Cardiac-Resynchronization Therapy
-Surgery
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendationshttp://content.nejm.org/cgi/content/short/362/3/228

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น