วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

306.หญิง 29 ปี ไข้อ่อนเพลีย มากกว่า 10 วัน

หญิง 29 ปี ไข้อ่อนเพลีย มากกว่า 10 วัน PE: decrease right breath s. จาก CXR + ผล W/U thoracentesis คิดถึงอะไรPleural effusion profile: เป็นลักษณะของ exudate มีโปรตีนสูง น้ำตาล ไม่ต่ำ, LDH สูง, มี WBC สูง เป็น lymphocyte เด่น แม้ผล ADA จะยังไม่มาก็ยังนึกถึง tuberculosis of pleura เป็นสาเหตุเบื้องต้น ส่วน AFB stain มักไม่พบอยู่แล้ว

http://www.aafp.org/afp/2006/0401/p1211.html#afp20060401p1211-t4

2 ความคิดเห็น:

 1. R/o Tuberculous pleuritis
  Ddx lymphoma ?

  ตอบลบ
 2. จากLight's criteria-->exudate
  ที่มี Monocell เด่น
  คิดว่าเป็น infection พวก TB
  DDx malignancy

  ตอบลบ