วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

296. Peak flow meter

อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ทางคลินิกอย่างไร

 
Peak flow meter: ใช้วัดความเร็วของลมสูงสุด หรือ peak expiratory flow rate (PEFR) ซึ่งมีประโยชน์ในการวินิจฉัยติดตามความรุนแรงของภาวะหอบหืด เพื่อดูความแปรปรวนในแต่ละวันและระหว่างวัน เพื่อพิจารณาปรับยาในการรักษา ส่วนใน COPD อาจช่วยในการตรวจวินิจฉัย แต่ในรายที่เป็นยังไม่มาก peak flow อาจจะวินิจฉัยไม่ได้ สามารถนำค่าที่วัดได้มาใช้เทียบกับค่ามาตรฐานโดยใช้อายุและส่วนสูงมาประกอบเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคได้

4 ความคิดเห็น:

 1. ผมใช้ peak flow ใน copd กับ asthma คับ

  ตอบลบ
 2. ผมเพิ่งไป อุดร มาครับ

  แต่ยังไม่ได้ทำ clinic asthma

  รบกวนถามเรื่อง spirometry หน่อยครับว่าใน case COPD ใช้ทำอะไรได้บ้างครับ

  ตอบลบ
 3. ถ้าเป็น Spirometry:ที่ รพ.เครื่องกำลังจะส่งมา[เป็นชนิดเป่าผ่าน sensor แล้วต่อเข้าคอมพิวเตอร์]ทดลองตอน demonstration สามารถใช้แยกสาเหตุหอบเหนื่อยได้ว่าเป็นจากปอดหรือไม่ ใช้แยกสาเหตุที่หอบเหนื่อยอันเนื่องมาจากปอด ใช้ประเมินความรุนแรง ใช้ติดตามการรักษา ปรับยา และน่าจะใช้ตรวจสมรรถภาพปอดตอนตรวจสุขภาพได้ มีค่าต่างๆที่สามารถวัดได้อีกมากแต่ยังใช้ได้ไม่ครบ คงต้องศึกษาเพิ่มครับ

  ตอบลบ
 4. useful articles and also very good information delivery.

  ตอบลบ