วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

295. Pneumothorax/Complication of pneumonia

หญิงอายุ 35 ปี เป็น pneumonia [ ผล sputum AFB x 3 วัน: negative, sputum culture: alpha hemolytic streptococci, H/C: NG] มาติดตามการรักษา ผล film ตอนที่นอน รพ. และตอน D/C ดังภาพ พบว่าเกิดอะไรขึ้น อธิบายได้อย่างไร รักษาอย่างไร
ตอนนอน รพ.

ตอนมา F/U
ขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ: บางครั้ง pneumonia สามารถทำให้เกิภาวะแทรกซ้อน pneumothorax หรืออาจเรียก collapsed lung เนื่องจากมีอากาศรั่วเข้าไปอยู่ระหว่าง pleura เชื้อที่เป็นสาเหตุให้เกิดบ่อย ๆ ได้แก่ Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas และ Pneumocystis species ถ้าเป็นมากในเวลาอันรวดเร็วมักมีอาการ แต่ถ้าเป็นไม่มากและค่อยเป็นอาจไม่มีอาการอะไรดังเช่นในผู้ป่วยคนนี้ รักษาโดยการดูดเอาลมออกและถ้าเป็นมากอาจต้องใส่ chest tube ถ้าอาการไม่มากอาจหายเองได้ การให้ออกซิเจนก็ช่วยทำให้หายเร็วขึ้น [ในผู้ป่วยนี้ตอนแรกได้ ceftriaxone ยังมีไข้สูง หลังเปลี่ยนมาใช้ Ceftazidime ไข้ลงดี d/c ได้]

1 ความคิดเห็น:

 1. Film ตอนมา F/u เหมือน hemothorax RUL
  น่าจะเป็นคนผอมสูง เพราะช่อง rib space กว้างมาก และ หัวใจค่อนจะยาวลง

  อาจจะเกิดจาก sub pleura blep แตก เพราะไอมากไป

  น่าจะต้องคิดเป็น % ของปริมาตรลมในช่องปอดครับ(เหมือนจะมี a b c นี่แหละครับ)ตัวเลขอยู่ที่ 15 - 20 ไม่แน่ใจ

  ถ้าผมไม่พาเข้าป่าก่อน นะครับ น่าจะมี option แบบนี้
  1. F/u film ไม่ทำอะไร
  2. try aspirate ลม
  3. ICD

  ตอบลบ