วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

255. Superficial abdominal vein engorgement

หญิง 70 ปี มีก้อนที่ท้องน้อยขนาดใหญ่ มีเส้นเลือดที่ผนังหน้าท้องโป่งพองดังภาพ จะอธิบายการเกิดเส้นเลือดโป่งพองนี้ได้อย่างไร มีความสำคัญทางคลินิกอย่างไร


ผู้ป่วยเป็น CA ovary ซึ่งในกรณีที่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนในผู้ป่วยคนนี้คงไม่ยาก ว่าเป็น inferior vena cava obstruction แต่ถ้าพบเส้นเลือดโป่งพองที่ผนังหน้าท้องและต้องการหาสาเหตุเบื้องต้นอาจทำโดย
กรณีเส้นเลือดโป่งพองตามแนวยาวของท้องมีวิธีการตรวจทำได้ดังนี้ ใช้นิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างวางบนเส้นเลือดที่โป่งพองให้ห่างกันพอสมควรแล้วรีดไล่เลือดให้เส้นเลือดแฟบลง ปล่อยนิ้วที่อยู่ด้านบนถ้าเส้นเลือดยังแฟบเหมือนเดิมแสงว่าเกิดจากเลือดที่ขึ้นมาจากด้านล่างแต่ถ้าเส้นเลือดกลับมาโป่งพองคืนอย่างรวดเร็วแสดงว่าเป็นเลือดที่วิ่งมาจากด้านบน ทำเช่นด้วยกันนี้อีกครั้งโดยปล่อยมือที่อยู่ด้านล่างก่อนแล้วแปลผลเพื่อยืนยันผลการตรวจในครั้งแรก ส่วนเส้นเลือดที่โป่งพองอยู่รอบๆ สะดือ (caput medusa) ก็น่าจะเป็นจาก portal obstruction [ศึกษาเรื่องการแตกแขนงของเส้นเลือดที่ผนังน่าท้องเพิ่มเติมได้ถ้าสนใจ] ซึ่งจากการทำในผู้ป่วยรายนี้พบว่าเป็นเลือดที่ใหลมาจากด้านล่างซึ่งเข้าได้กับ IVC obstruction
ตารางการแปลผล

http://lessons4medicos.blogspot.com/2008/07/surgery-abdomen-introduction.html

1 ความคิดเห็น:

  1. น่าเป็น ovarian tumor และมี IVC obstruction ป่าวนะ

    ไม่รู้ว่าสำคัญทาง clinic งัยเหมือนกันนะ ?

    ตอบลบ