วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

264. Ptosis/diabetes mellitus

หญิง 55 ปี DM, HT หนังตาซ้ายตก 5 วัน ไม่ปวดตา มองเห็นชัดคล้ายเดิม PE: pupils 2.5 mm. RTL BE. no corneal lesion or lid inflammation, no limited ROM of eye ball, no anhidrosis, no facial weakness, can count number 1-150, no facial weakness, HL:WNL, Random DTx 227 mg% คิดถึงอะไร
จากข้อมูลเท่าที่มีคิดเหมือน Sanhkha-medicine ว่าน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวคือเบาหวานของผู้ป่วย: โดยกล้ามเนื้อที่ช่วยยกหนังตาขึ้นคือ levator และ Müller's muscles ซึ่งสาเหตุหนังตาตกอาจเกิดจากการถูกทำลายของกล้ามเนื้อเองหรือจากเส้นประสาทที่มาเลี้ยงซึ่งก็คือ oculomotor nerve (CN.3) DM ทำให้เกิด oculomotor nerve palsy ที่ pupil มักยังปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 60 ปี มาด้วยหนังตาตก, เห็นภาพซ้อน ประมาณครึ่งหนึ่งจะมีอาการปวดตา อาการต่าง ๆ จะหายได้เองใน 1-3 เดือน สาเหตุคิดว่าเกิดจาก focal infarction ของ CN.3 ส่วนที่อยู่ใน cavernous sinus
http://medinfo.psu.ac.th/ophthalmology/test/sheet/ocular%20muscle%20paralysis.doc

2 ความคิดเห็น:

  1. isolated CN 3 palsy จาก T2DM? อาจจะ predominate ที่ Nerne ที่เลี้ยง Müller's muscles มากกว่าที่อื่น

    ตอบลบ
  2. ขอเดานะครับ
    Ddx Horner's syndrome with mild miosis
    microvascular infarct in CN3 itself,Diabetes, hypertension, and vascular disease are major risk factors.

    ตอบลบ