วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

274.หญิง 43 ปี ไข้เจ็บคอ 5 วัน

หญิง 43 ปี ไข้เจ็บคอ 5 วัน PE: Mild pale, mild injected pharynx, HL:WNL, Abd: no organomegaly, CBC และ PBS ดังนี้ น่าจะเป็นอะไร

จาก PBS คิดถึง atypical lymphocyte เนื่องจากเป็นเซลขนาดใหญ่มีไซโตพลาสมมากติดสีน้ำเงินใส มีสีเข้มติดตามขอบ นิวเคลียโครมาตินหยาบเรียงตัวแน่น (ส่วน blast cell จะมีนิวเคลียสใหญ่เกือบเต็มเซล โครมาตินละเอียด) และผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดต่ำ ประกอบกับมีไข้ เจ็บคอ ด้วยคงต้องคิดถึงโรคในกลุ่ม viral infection ลูกศรชี้คือ atypical lymphocyte type 3 ของ downey and Mckindy

1 ความคิดเห็น:

  1. DDx Viral infection--> abnormal hematologic insult eg. EBV CMV HIV Parvo B19

    Abnormal hemato--> Viral infection eg. pancytopenia MDS leukemia

    ตอบลบ