วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

354. Calcium supplement prevention osteoporosis

การให้ calcium supplement เพื่อป้องกันการเกิด osteoporosis มีหลักการอย่างไร

การรับประทานแคลเซียมอย่างพอเพียงในระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานเพื่อสุขภาพของกระดูกในอนาคต [รวมทั้งการป้องกันกระดูกพรุน] คำแนะนำร่วมกันระหว่างองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกับองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ควรบริโภคแคลเซียมต่อวันที่ 500 ถึง 700 มิลลิกรัมต่อวันในวัยเด็ก; 1300 มิลลิกรัมต่อวันในวัยรุ่นอายุ 10-18 ปี สำหรับผู้มีอายุเกิน 65 และ สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมลูก และ 1000 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับวัยผู้ใหญ่ การออกกำลังกายและการรับประทานวิตามินดีก็มีส่วนช่วยป้องกันและเสริมความแข็งแรงให้กระดูก
http://www.afic.org/Press%20Release%20-%20World%20Osteoporosis%20Day%202006_Th.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น