วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

362. Low serum ascites albumin gradient

ชาย 82 ปี มีประวัติดื่มสุราวันละ 1-2 ก๊ง มานานกว่า 30 ปี ท้องโต แน่นมา 1 เดือน, PE: mark ascites, can not palpable mass, not tender, CXR: no infiltration, Ultrasound : homogeneous liver parenchyma, not seen mass, ทำ abdominal paracentesis ได้ผลดังนี้ คิดว่าสาเหตุน่าจะเป็นกลุ่มใด?
Ascites profile
LFT


•Serum ascites albumin gradient = 0.9 กรัมต่อเดซิลิตร
•Serum ascites albumin gradient ที่น้อยกว่า 1.1 กรัมต่อเดซิลิตร จะมีสาเหตุมาจาก: SBP, neoplasm, pancreatitis, vasculitis, nephrotic syndrome
•SAAG ที่ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1.1 กรัมต่อเดซิลิตร = high SAAG มีสาเหตุมาจาก portal hypertension ได้แก่ cirrhosis, CHF, Budd-chiari syndrome
•ความถูกต้องของการประเมินวิธีนี้มากกว่า 95%

2 ความคิดเห็น: