วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

352. Intraperitoneal hemorrhage/On anticoagulation drug

หญิง 38 ปี On prosthetic heart valve with warfarin ปวดท้อง 2 วัน หน้าซีด ขณะมาตรวจ, PE: Abd: generalize tender with generaize guarding, Hct 23%, INR 2.68, UPT: neg, transvaginal U/S เจอดังนี้ ขอ DX and Mx
Transvagina ultrasound พบมี fluid in cul de sac ซึ่งจากประวัติและการตรวจร่างกายจึงคิดว่าน่าจะมี bleeding ได้ (Intraperitoneal hemorrhage) ได้consult เพื่อนที่เป็น cardiologist เนื่องจากผู้ป่วยมี prosthetic valve ก่อนที่ผล PT, INR จะออก เพื่อนบอกว่า "ถ้า life threatening และยังมี bleeding สามารถให้ FFP ได้" และถ้า shock ก็ควรจะให้สารน้ำแก้ไขและควรให้เลือดด้วย ส่วนการ management เรื่อง warfarin with bleeding อ่านเพิ่มตามหัวข้อเดิมตาม link ด้านล่าง [Case นี้ refer รพศ. ครับ] http://phimaimedicine.blogspot.com/2010/01/300-55.html

1 ความคิดเห็น: