วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

332. Hepatitis profile

มีหลักในการส่งตรวจ Hepatitis profile อย่างไร

เลือกตรวจโดยดูจากลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยและแปลผลดังในตาราง [click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด]
NT = not tested
http://webserver01.bjc.org/labtestguide/special%20instructions/HepatitisSerologicalProfileInterpretationGuide.htm

1 ความคิดเห็น: