วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

375. Blastocystis hominis

ชาย 48 ปี มาตรวจสุขภาพ CBC พบ eosinophilia ตรวจอุจจาระพบดังนี้, Dx, Mx?
[ภาพจาก web เพราะถ่ายเองได้ไม่ชัด] Blastocystis hominis
โรค : โรคท้องร่วงเกิดจาก Blastocystis hominis
ติดต่อโดย : กิน vacuolated form ซึ่งเป็นระยะติดต่อ
การวินิจฉัย : ตรวจพบระยะ vacuolated form หรือ amoeba – like form ในอุจจาระ
การรักษา : Metronidazole 2 กรัมต่อวัน นาน 5 วัน
Tinizole 2 กรัมต่อวัน นาน 5 วัน
Ketoconazole 200 มก. ต่อวัน นาน 14 วัน
ลักษณะ : B. hominis เป็น protozoa ชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ amoeba เมื่อตรวจอุจจาระ จะพบ 3 form คือ Vacuolated form รูปกลม ขนาด 8 – 10 ไมครอน มี vacuole ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เบียดเอา cytoplasm ไปอยู่ที่ขอบของ cell มีนิวเคลียส 1 – 4 อัน form นี้พบได้บ่อยในอุจจาระ Amoeboid form มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน พบได้น้อยกว่า vacuolated form ส่วนGranular form รูปร่างค่อนข้างกลม พบได้แต่ไม่บ่อย ส่วนใหญ่จะพบในการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารhttp://www.cmp.ubu.ac.th/~rcpner/mainshow.php?pb=showinfo&s=26 http://www.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Blastocystis/Images/lifecycle.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น