วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

325. Amaurosis fugax

หญิง 40 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ตาซ้ายมองไม่เห็น มืดอยู่นานประมาณ 2 -3 นาที ต่อมามองเห็นปกติ, PE: VA 6/6 both eye, not seen abnormal by ophthalmoscope , HL:WNL, No carotid bruit, no other neurological deficit ใครจะช่วย approach ครับDifferential diagnosis ตามัวมองไม่เห็นชั่วคราว ได้แก่
-Papilledema
-Migraine
-Posterior circulation เช่น transient
-Ischemic attack มักเป็นสองตา
-Amaurosis fugax มักเป็นข้างเดียว
ซึ่งอาจ เกิดจาก arterial emboli หรือ retinal edema
หรือ carotid circulation ไม่พอ
-จากการประวัติยังไม่เหมือนไมเกรน ตรวจด้วย ophthalmoscope แล้วไม่พบ papilledema, TIA จาก posterior มักเป็นสองข้างดังนั้นจึงคิดถึง
Amaurosis fugax มากที่สุด ซึ่งคงต้อง W/U เพื่อหาสาเหตุต่อ

สาเหตุของAmaurosis fugax
atheromatous disease of the internal carotid or ophthalmic artery, vasospasm, optic neuropathies, giant cell arteritis, angle-closure glaucoma, increased intracranial pressure, orbital compressive disease, a steal phenomenon, and blood hyperviscosity or hypercoagulability
อ่านเพิ่ม 1.http://www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye/visual.pdf
2.http://74.125.153.132/search?q=cache:qBjk6z8lRRoJ:en.wikipedia.org/wiki/Amaurosis_fugax+amaurosis+fugax+work+up&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ3/2/53 21:48

  amurosis fugax in TIA
  stroke in the young

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4/2/53 20:24

  amaurosis fugax
  เกิดจาก emboli จาก atherosclerotic carotid artery

  ตอบลบ