วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

348. Acute viral hepatitis B infection

หญิง 21 ปี มาตรวจด้วย ไข้ ตัวเหลือง อ่อนเพลีย, ธรรมชาติและการดำเนินโรคเป็นอย่างไร ต้องให้การดูแลในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร


อาจจะเป็น acute หรือ acute ontop chronic hepatitis B infection (flare) จะมีการดำเนินของโรคดังนี้
-90-95 %ของผู้ป่วยหายขาดกล่าวคือภายใน 10 สัปดาห์การทำงานของตับกลับสู่ปกติ [ส่วนอาการจะดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห์] และมีภูมิคุ้มกัน น้อยกว่า 1% จะเป็น fulminant hepatitis
-ผู้ป่วยส่วนหนึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbAg + แต่การทำงานของตับปกติ ซึ่งสามารถติดต่อผู้อื่นเรียกว่าพาหะเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B Carrier)
-5-10%ไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากร่างกายได้จะเป็นตับอักเสบเรื้อรัง Chronic hepatitis ผู้ป่วยกลุ่มนี้เจาะเลือดจะพบการทำงานของตับผิดปกติเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนและยังตรวจพบเชื้อตลอด โดยอาจจะมีการอักเสบของตับเป็นระยะๆ ซึ่ง10-30% จะเป็นตับแข็ง และบางรายจะเป็นมะเร็งตับ
โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับสูง คือผู้ป่วยชายอายุมากกว่า 40 ปี มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ และมีตับแข็งร่วมด้วย การรักษาโดยการใช้ยานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำจัดเชื้อไวรัส ลดการอักเสบของตับ ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคตับแข็งและโรคมะเร็งตับ และลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นในปัจจุบันคือ อินเตอร์เฟอรอน (interferon), ยาชนิดรับประทานที่ได้ผลดีคือ ลามิวูดีน (lamivudine) , นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาต้านไวรัสชนิดอื่นๆ อีก เช่น อะดีโฟเวีย (adefovir), แอนติคาเวีย (entecavir)
การรักษาในช่วงมีตับอักเสบเฉียบพลันให้เป็น symptomatic and supportive treatment หลีกเลี่ยงยาที่จะทำให้ตับอักเสบมากขึ้น แต่ควรเฝ้าระวัง liver failure และ fulminant hepatitis ซึ่งเป็นการอักเสบของตับรุนแรงและมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยมักเกิด 3-7 วันหลังมีอาการเหลือง
เพิ่มเติม:
-การติดเชื้อ HBV ในทารกอายุขวบปีแรก >90% กลายเป็นพาหะของโรคตลอดชีวิต ในคนไทยพบพาหะของ HBV ประมาณ 10%

3 ความคิดเห็น:

 1. acute or acute ontop flare chronic hepatitis B
  supportive treatment
  follow up LFT, coagulogram

  ตอบลบ
 2. acute hepatitis b เฝ้าระวัง hepatic encep+ fulminant hepatic failure

  chronic hepatitis b เฝ้าระวัง vertical and horizontal transmission and increas risk of cirrhosis and hepatoma

  ตอบลบ
 3. fluminant hepatitis b
  acute flare chronic hepatitis

  prevention hepatic encephalopathy
  coagulopathy

  ตอบลบ