วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

351. Blind area of chest X ray

Blind area of chest X ray มีที่ใดบ้าง แก้ไขอย่างไร
เป็นตำแหน่งของเนื้อปอดที่ถูกบังโดยอวัยวะอื่นทำให้อาจไม่พบรอยโรคได้ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการดูที่ตำแหน่งดังกล่าว บริเวณดังกล่าวได้แก่
1. Behind the right and left clavicles
2. Behind the heart shadow
3. Both hilum
4. Under right and left hemi-diaphragms
การแก้ไข: ปรับ exposure เพื่อให้เห็นตำแหน่งที่ต้องการ, หายใจให้ลึกสุด, อาจใช้ท่า lateral หรือ lordotic หรือ oblique ช่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น