วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

343. Dehydration evaluation and management

จะประเมินภาวะการขาดน้ำอย่างไร และให้การรักษาอย่างไร Stage of dehydration
อาการเมื่อประเมินได้ออกมาเป็น % of dehydration แล้วมาคำนวนปริมาณน้ำที่สูญเสียไป โดย1 % deficit จะเท่ากับปริมาณน้ำ 10 มล./กก. ดังนั้นการคำนวนทำได้โดยเอา % deficit x 10 x BW [ที่มาก็โดยดูจากความเห็นของคุณ สน]
Form (ชนิด) ของ IV fluid ขึ้นอยู่กับ
1 ชนิดของ dehydration ซึ่งแบ่งตามความเข้มข้นของ sodium ในเลือดออกเป็น
- isotonic dehydration (Na 130-150 mM/L)
- hypotonic dehydration (Na น้อยกว่า 130 mM?L)
- hypertonic dehydration (Na มากกว่า 150 mM/L)
2 Electrolyte concentration of concurrent fluid loss [electrolyte ที่อยู่ใน body fluid แต่ละชนิด] อ่านเพิ่มตาม link ข้างล่าง
Rate ของ IV fluid
1 ถ้าไม่มีหรือมีแค่ mild dehydration แบ่งให้เท่า ๆ กันใน 24 ชั่วโมง
2 ถ้ามี moderate หรือ severe dehydration ให้ initial hydration 20 ml./kg/hour เป็นเวลา ประมาณ 2 ชั่วโมงในรูปของ isotonic fluid
3 ในกรณีที่มี profound shock ให้ 40 ml./kg ในเวลา 15-30 นาที ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรเปลี่ยนใช้ colloid solution
http://74.125.153.132/search?q=cache:Rn5GS655eckJ:library.ra.mahidol.ac.th/Lecture/Prin~1.htm+dehydration+management+rate+intravenous+fluid&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th

3 ความคิดเห็น:

 1. ถ้าน้ำหนักคงที่ หรือชั่งน้ำหนักบ่อย ก็จะง่ายมาก
  Fluid deficit =
  น้ำหนักก่อนป่วยช่วงที่ปกติ - น้ำหนักช่วงที่ป่วยแล้ว
  และ
  % Dehydration = [สมการของ Fluid deficitข้างบนเมื่อกี้/น้ำหนักก่อนป่วยช่วงที่ปกติ] ทั้งหมดนี้คูณด้วย 100 %

  ถ้าไม่ได้ข้อมูลเหล่านี้ ก็ใช้ Clinical ช่วย ซึ่งมักจะสนใจ moderate and severe dehydration มากกว่า ซึ่งในเด็กทารกและเด็กที่โตกว่านั้นจะดูง่ายกว่า ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมาก

  ในผู้ใหญ่น่าจะดูจาก pulse ทั้งความเร็วและความแรง//
  ฺBP ดูทั้ง occult(orthostatic) และ obvious{BP drop}

  ตอบลบ
 2. 10 % deficit คือ 10 % ของน้ำหนักตัว
  ถ้าหนัก 70 kg 10 % คือ 7 kg

  เนื่องจากความหนาแน่นของน้ำ = 1 g/cc^3 และ
  น้ำ 1 ml = น้ำ 1 cc

  ดังนั้น น้ำ 1 gram = น้ำ 1 ml และ = น้ำ 1 cc ด้วย (ก็มาจากความหนาแน่นของน้ำ)
  และก็ ได้ว่า ถ้าน้ำหนัก 70 kg เสียน้ำไป 10% ก็คือเสียน้ำไป 7 kg
  เสียน้ำไป 7 kg ก็คือเสียน้ำไป 7000 ml or 7 liter

  จึงเป็นที่มาว่า 10 % หมายถึง 100 ml/kg เพื่อที่ว่า
  10 % ของ 70 kg คือ 7 kg ซึ่งเท่ากับ 7000 ml---สมการที่ 1

  ถ้า 10% เป็น 100 ml/kg และถ้าหนัก 70 kg จะคำนวณได้
  7000 ml หรือ 7 kg เท่าเทียมกันกับสมการที่ 1

  ตอบลบ
 3. ค่าของ deficit ได้จากไหนครับ

  ตอบลบ