วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

379. Small renal mass

Small renal mass
clinical practice The new england journal of medicine, February 18, 2010

ปัจจุบันมีการตรวจทางด้าน imaging มากยิ่งขึ้น จึงสามารถพบก้อนขนาดเล็กที่ไตได้ โดยสามารถพบได้ประมาณ 13 to 27% ของตรวจในช่องท้องที่สามารถเห็นไตได้ ซึ่งก้อนส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก ได้แก่ถุงน้ำซึ่งมักไม่ต้องให้การรักษาใดๆเพิ่ม ส่วนนัอยจะเป็นก้อน หรือเป็นลักษณะก้อนเนื้อปนน้ำ ซึ่งจะเห็นได้ชัดขึ้นมีการเมื่อฉีดสารทึบรังสี โดยลักษณะดังกล่าวบ่งบอกว่านะจะเป็นมะเร็ง ก้อนขนาดเล็กในที่นี้จะมายถึง ก้อนที่เห็นได้ชัดขึ้นเมื่อฉีดสารทึบรังสี และขนาดไม่เกิน 4cm
ถ้ากล่าวถึงเฉพาะ small renal masses ประมาณ 80% จะเป็น malignant โดย 20% จะเป็น benign ดังนั้นการตรวจพบนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในการที่จะแยก malignant และ benign รวมทั้งการวางแผนการรักษา


Suggested algorithm for management of a small renal mass.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น