วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

319. Ophthalmoscope/Fundus examination

การตรวจตาด้วย Ophthalmoscope จะดูอะไรบ้าง















1. เริ่มจากการตรวจ optic disc, peripapillary, retinal blood vessels
2. ส่วน blood vessel จะดูไปพร้อมกับ background เริ่มจาก superonasal, inferonasal, inferotemporal และ superotemporal quadrant
3. จะดู macula เป็นลำดับสุดท้าย โดยอาจให้ผู้ป่วยเปลี่ยนจากการ fix ที่ไกลมา fix แสงหรือผู้ป่วยยังคง fix ที่ไกล แต่ผู้ตรวจเลื่อนเครื่องมือจาก ด้านข้างมาตรงกับแนว distance axis ของผู้ป่วยก็ได้
4. การใช้ red-free filter จะช่วยบอกความผิดปกติของ nerve fiber layer หรือความผิดปกติของ vascular wall ได้
5. การใช้ Slit beam aperture จะช่วยบอก distortion ของ retinal lesion ได้
6. การใช้ fixation target ให้ผู้ป่วยมองแสงจากเครื่องมือ แล้วผู้ตรวจสังเกตุว่าจุด central ของ target ตรงกับ central foveal reflex หรือ eccentric location

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น