วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

403. Pulsations of the internal jugular vein examination

มีหลักการตรวจ pulsations of the internal jugular vein อย่างไร
หลักการคือ ถ้าหากว่าเรารู้ว่า wave แต่ละ wave เกิดจากอะไร ก็จะรู้ว่าความผิดปกตินั้นเกิดจากส่วนไหนเป็นสาเหตุ ดังภาพ


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cardio&part=A10
http://www.rjmatthewsmd.com/Definitions/venous_pulse.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น