วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

365. ใช้หลักการใดในการดู CXR ให้เห็นลักษณะครบ 3 มิติ และมีรายละเอียดอย่างไร

ใช้หลักการใดในการดู CXR ให้เห็นลักษณะครบ 3 มิติ และมีรายละเอียดอย่างไร
การจะเห็นภาพ CXR ให้ครบทั้ง 3 มิติจำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่อง Silhouette sign เข้าช่วย โดยใช้ film ท่า frontal เพื่อดูในแนวซ้ายขวา และ lateral เพื่อดูในแนวหน้าหลัง

Silhouette Signเป็นปรากฏการณ์ที่ขอบเขตของอวัยวะสอง ชนิด เช่น ขอบด้านขวาของหัวใจ และ ความผิดปกติที่เกิดในปอดเห็นเป็นเงาขาวต่อเนื่องกัน เนื่องมาจากมี ความทึบทางรังสีเหมือนกัน ซึ่งในภาวะปกติจะต้องเห็นแยกจากกัน

เพิ่มเติม:
-Silhouette แปลว่า เงาที่มีขอบ ส่วน Silhouette sign หมายถึง การสูญเสียขอบของเงา เราจะใช้เทคนิคหรือหลักการนี้ช่วยในการระบุตำแหน่งของเงาขาวทึบ (abnormal soft tissue shadow) ที่เห็น
จากภาพถ่ายรังสีทรวงอก  โดยอาศัยหลักการที่ว่า  เงาขาวทึบที่เกิดขึ้นจะบดบังขอบเงาของอวัยวะที่อยู่
ในช่องอกที่อยู่ติดกันและในระนาบเดียวกัน 

ในท่าด้านข้าง
-ถ้า Silhouette sign กับ posterior left heart border หรือ Aortic knob หรือ descending aorta หรือ left hemidiaphragm = อยู่ด้านซ้าย
-ถ้า Silhouette sign กับ right hemidiaphragm = อยู่ด้านขวา

Ref: -ข้อมูลจาก หนังสือพื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค chest x-ray อ. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ พ.บ.]
-การวินิจฉัยแยกโรคของก้อนใน mediastinum  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น