วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

363. EKG sequence/evolution of STEMI [Q wave MI]

ชาย 77 ปี แน่นอก ร้าวไปที่คอ 6 ชม. ก่อนมา รพ. EKG เจอแบบนี้ ขอความเห็นเรื่อง EKG ที่เห็น

การเปลี่ยนแปลงของ EKG [evolution]ใน STEMI หรือ Q wave MI
A) Shows the normal QRS complex in a lead.
B & C) Within hours of the clinical onset of an MI, there is ST segment elevation. At this stage no QRS or T wave changes have occurred. This indicates myocardial damage only, not definitive evidence of infarction.
D) Within days, the R wave voltage falls and abnormal Q waves appear. This is sufficient evidence of an infarction. In addition, T wave inversion will also have appeared but the ST segment elevation may be less obvious than before.
E) Within one or more weeks, the ST segment changes revert completely to normal. The R wave voltage remains low and the abnormal Q waves persist. Deep, symmetrical T wave inversion may develop at this stage.
F) Months after the MI, the T waves may gradually return to normal. The abnormal Q waves and reduced R wave voltage persist.

ขอขอบคุณทุกความเห็นนะครับ: จาก EKG พบมี Q wave ใน V 1-V3 และมี deep symmetrical inverted T ใน V2-V5 ซึ่งการเกิดความผิดปกติทั้ง 2 อย่างดังกล่าวไม่เป็นไปด้วยกันในทุก lead [ V1-V3 VS V2-V5] และการเกิด Q wave ร่วมกับการมี deep inverted T ดังในรูป D-E ต้องใช้เวลาเป็นวัน ไม่น่าจะเกิดรวดเร็วขนาดนี้ รวมทั้งเป็นการเกิดโดยไม่ผ่านขั้นตอนของ ST elevation ดังนั้นจึงคิดว่าผู้ป่วยน่าจะมี Q wave เดิมมาก่อนใน V1-V3 [antero-septal wall] แล้วมาเกิด deep inverted T ทีหลังใน lead V2-V5 [ในผู้ป่วยนี้ไม่มี EKG เก่ามาเปรียบเทียบ] และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนคือไม่พบว่ามี reciprocal changes ใน inferior wall, ส่วนใน lead 1, aVL และ V6 ก็มี inverted T แต่ไม่ลึกจึงคิดว่าอาจจะไม่สัมพันธ์กับใน lead ที่มี inveretd T ลึก ๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ในผู้ป่วยผล troponinT ตอนแรก negative, F/Uต่อมา positive 0.34 ng/ml และอีก 4 วันต่อมา inverted T ที่เห็นก็หายไปเกือบหมด
เพิ่มเติม:
Significant หรือ pathological Q waves จะมีลักษณะที่ยาวเท่ากับหรือมากกว่า 0.04 วินาที หรือลึกมากกว่า 25% ของความสูงของ R wave (ซึ่งทั้งสองกรณีจะไม่ดูใน lead aVR และ III)
http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100690

2 ความคิดเห็น:

 1. resloving ST segment elevation V1-V2, inverted T in V1-V6
  anteroseptal wall MI

  ตอบลบ
 2. ขอเดานะครับ
  R/o acute STEMI extend anterior wall with patologic q wave and reciprocal change I II aVL
  with myocardial ischemia

  DDx Ventricular anterior wall aneurysm แต่ aneurysm นี้น่าจะมี qR pattern ใน inferior lead และ amplitude ของ T wave ไม่ควรลึก
  --->และ ควรจะมีประวัติ heart failure หรือ AMI นำมาก่อน
  ---> และ EKG เก่าก็คล้ายแบบเดิม
  ---> และไม่มี reciprocal change และไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ควรเป็นของ ST segment ใน AMI
  -_-!เข้าป่าอีกมั้ยเนี่ย

  ตอบลบ