วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

369. Chronic venous insufficiency

หญิง 73 ปี DM, HT, Aortic stenois มีผื่นที่ขา 2 ข้างนานแล้ว ไม่คัน ไม่ชา ไม่ปวด น่าจะเป็นอะไร รักษาอย่างไร
สงสัย Chronic venous insufficiency
Clinical Manifestations
Symptoms

most are asymptomatic
skin irritation, sensitivity, or itching
leg heaviness or aching
ulcers are not as painful as ischemic ulcers

Signs
varicose veins - engorgement of cutaneous veins
tan or reddish-brown pigmentation
dermatitis - erosions, weeping, excoriations, crusting
dependent edema

http://www.uab.edu/gim/education/conferences/russell/06-07/Venous.doc

http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/result.cfm?Diagnosis=-1884056203

1 ความคิดเห็น: