วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

337. Coagulation tests

จะเลือกตรวจ Coagulation tests อย่างไรเอาที่ต้องทำบ่อยๆ ใน รพช.แล้วกันนะครับ

-Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
1.ประเมินความผิดปกติในระบบการแข็งตัวของเลือดใน intrinsic และ common pathway ได้แก่ factor XII, XI, X, IX, VIII, V, II, fibrinogen
2. ผู้ป่วยที่ได้รับ unfractionated heparin
3. ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมี inhibitor เช่น factor VIII inhibitor, Lupus anticoagulant
-Prothrombin time (PT)
1.ประเมินความผิดปกติในระบบการแข็งตัวของเลือดใน extrinsic และ common pathway ได้แก่ factor X,VII, V, II, fibrinogen
2.ป่วยที่ได้รับ ยากันเลือดแข็งชนิดรับประทาน warfarin
3.ประเมิน synthetic function ของตับ
-Bleeding Time ผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติ ที่น่าจะเกิดจาก primary hemostatic defect แต่มีจำนวนเกร็ดเลือดปกติ
-Venous clotting time
1. ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือด ( coagulation defect)
2. ผู้ป่วยที่สงสัยถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด

Note: ค่า INR หรือ International Narmalized Ratio คือค่าอัตราส่วนของ PT ของผู้ป่วยต่อ PT ปกติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นค่ามาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบค่าที่ได้จากห้องปฏิบัติการที่ต่างกันได้ เนื่องจากความไวของ tissue thromboplastin จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่เนื้อเยื่อที่นำมาผลิต ค่า INR จะมีความแม่นยำสูงถ้าเลือกใช้ thromboplastin ที่มีค่า ISI ใกล้เคียง 1.0
http://www.si.mahidol.ac.th/Th/manual/a14.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น