วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

330. Hemoglobin E/Hypersplenism (suspect)

ชาย 77 ปี ตรวจพบมีซีดเล็กน้อย, PE: Mild pale, HL:WNL, Abd: no organomegaly. CBC และ PBS เป็นดังนี้ จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรCBC พบมี target cell ค่อนข้างมากเกือบจะ 2+ ซึ่งจากข้อมูลเท่าที่มีคิดว่าสาเหตุที่ซีดส่วนหนึ่งอาจมาจาก Hb E disease ได้แต่จะไม่มาก และทั้งหมดถ้าคิดให้เป็นเรื่องเดียวกันอาจอธิบายจากภาวะ Hypersplenism [ผู้ป่วยคนนี้ไม่มีลักษณะของโรคตับ] เพราะมีลักษณะ pancytopenia แม้ว่าการตรวจร่างกายจะไม่พบการมีม้ามโต ซึ่งการมี splenomegaly อาจเป็น palpable splenomegaly หรือ radiographic splenomegaly ก็ได้ (ความไวของการคลำเท่ากับ 60 to 70% และ 60 to 80% สำหรับการเคาะ เมื่อเทียบการตรวจจากการทำ U/S) ซึ่งการใช้ U/S ถือว่ามีความถูกต้องสูงและราคาไม่แพง มีแพร่หลาย
Splenomegaly จากการวัดคือมีขนาดมากกว่า 12 cm.
อ่านเพิ่ม http://74.125.153.132/search?q=cache:3ZTytlHlcXMJ:medical-dictionary.thefreedictionary.com/hypersplenism+hypersplenism&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://74.125.153.132/search?q=cache:OBQOx2JpO18J:www.merck.com/mmpe/print/sec11/ch138/ch138b.html+splenomegaly+palpable+3+time&cd=30&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4/2/53 23:02

  PBS:hypochromia2-3+,target cell,few stromatocyte
  (target cell:พบได้ใน iron def,thal,chronic liver disease)
  CBC:pancytopenia
  มองเป็นเรื่องเดียวกัน
  pt.น่าจะมีปัญหาchronic liver disease+splenomegaly
  (pltจึงต่ำ)

  ตอบลบ