วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

374. Impetigo

เด็กหญิง 3 ขวบ ผื่นตามร่างกาย 3 วัน Dx, Mx?
Impetigo เป็นโรคติดเชื้อของผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบบ่อยในเด็ก เป็นการติดเชื้อที่บริเวณหนังกำพร้าชั้นตื้นๆ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ Bullous impetigo และ Non bullous impetigo (Impetigo contagiosa) เชื้อที่ก่อให้เกิดโรค คือ Staphylococcus aureus (S.aureus) และ group A beta-hemolytic streptococci (GABHS)
การวินิจฉัย
อาศัยลักษณะทางคลินิก
ทางห้องปฏิบัติการ - ย้อมสีแกรมจากหนองเพื่อดูเชื้อ และเพาะเชื้อเพื่อ
การรักษา: ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำยา Burow หรือน้ำเกลือ วันละ 2-3 ครั้ง จนแผลแห้ง
ถ้าอาการไม่รุนแรง ใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ เช่น mupirocin ทาวันละ 2-3 ครั้ง ได้ผลดีใกล้เคียงกับการรับประทานยา
ถ้าอาการรุนแรง ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน เพื่อหวังฆ่าเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินหายใจ ยาที่เลือกใช้ คือ กลุ่ม cloxacilin, dicloxacillin ถ้ามีประวัติแพ้ penicilin อาจเลือกใช้ Erythromycin

http://www.thaipediatrics.
http://74.125.153.132/search?q=cache:16jwq9dvGUUJ:www.rcskinclinic.com/knowledgezone/readarticle.asp%3Fid%3D21+impetigo&cd=7&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_thorg/detail_journal.php?journal_id=130

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น