วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

395. Computer tomography of liver/peripheral cholangiocarcinoma/suspect

หญิง 62 ปี ปวดท้อง 2 เดือน CT เป็นดังนี้ พบอะไร น่าจะเป็นอะไรครับ


อ่านเท่าที่เห็นในสองภาพนะครับ: เป็น CT abdomen ที่มีการฉีดสาร contrast พบ: Hypodensity lesion and mild dilatation of intrahepatic duct peripheral with capsule invation at segment 6-7, Can not rule out peripheral cholangiocarcinoma
ภาพซ้ายอยู่ที่ระดับ right portal vein / ภาพขวาอยู่ที่ระดับ splenic vein

http://www.radiologyassistant.nl/en/4375bb8dc241d

1 ความคิดเห็น:

 1. ดู CT ไม่ค่อยเป็นครับ ขอเดา..
  ภาพที่ 1 น่าจะ non-contrast แต่ทำไมเขียน +C หรือฉีดไปแล้วแต่ contrast ยังเข้า target ไม่พอ งง??

  ภาพที่ 2 เหมือน contrast ไม่เข้าไปใน lesion แสดงว่า เลือดน่าจะเข้าไปเลี้ยงได้ไม่้ดี ไม่น่าเป็น tumour R/o Abscess
  มี ascites ด้วย

  DDx Melioidosis.. cholangioCA ??

  ตอบลบ