วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

340. Adequate Chest X-ray

Adequate Chest X-ray หมายความว่าอย่างไร?


ขอขอบคุณทุกๆ ความเห็นครับ

       Adequate Chest X-ray สามาารถดูได้จาก
1.Inspiration: ต้องหายใจเข้าสุด โดยในช่วงหายใจเข้ากระบังลมควรอยู่ที่ระดับ 8th - 10th ของ posterior rib [บางที่เอาที่ 9th] หรือ 5th -7th ของ anterior rib (โดยจุดที่ใช้ดูเป็นเส้นที่ลากจาก mid clavicular line ตรงลงมาที่กระบังลม) บางอ้างอิงใช้ posterior ribที 10 และ anterior rib ที่ 6
2.Penetration (exposure) : แสงเหมาะสม โดยใน PA film : thoracic spine disc spaces ควรจะมองเห็นผ่านจากหัวใจแต่ไม่ควรเห็นรายละเอียด และควรมองเห็น bronchovascular structures ผ่านจากหัวใจเช่นกัน ท่า lateral : spine ควรจะค่อยดำขึ้นจากบนลงล่าง เนื่องจากมีอากาศมากขึ้นที่ปอดด้านล่างและผนังหน้าอกบางมากขึ้น ควรมองเห็นขอบ sternum ทางด้านหลังควรมองเห็น rib ของทั้งซีกขวาและซ้าย
3.Rotation: ลำตัวไม่บิดเอียง คือspinous process อยู่กึ่งกลางระหว่างส่วนหัวของ clavicular ทั้งสองข้าง
4.Angulation: clavicle อยู่เหนือต่อกระดูกซี่โครงที่ 3


เพิ่มเติม:
-ใน film PA view หัวใจจะมาอยู่ใกล้ฟิล์มทำให้ได้ขนาดใกล้เคียงปกติมากกว่า AP view ซึ่งหัวใจอยู่ไกลฟิล์มจึงทำให้หัวใจมีขนาดโตขึ้นมาก (เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหัวข้อของ projection)
-Over-penetrated จะทำให้ภาพดำ ส่วน Under-penetrated จะทำให้ภาพขาว ดูอวัยวะต่างๆ ได้ยาก

Ref: http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/cxr/index.html

http://www.youtube.com/watch?v=SC-NggHZ_ZQ

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7/2/53 15:51

  1.exposure:ไม่over/under exposure:เห็นเงาspineหลัง heart ได้ แต่จะไม่เห็นเงา spineใต้diaphragm
  2.rotation:ดูแนวspinous process ห่างกับhead of clavicle เท่ากันทั้งสองด้าน
  3.full inspiration:นับ ICSหน้า6 หลัง9 ช่อง
  ประมาณนี้มั้ง

  ตอบลบ
 2. mai นศพปี57/2/53 23:34

  เริ่มด้วย
  ชื่อ เพศ อายุ ท่า
  -rotation
  - penetration;well penetrated เหน vertebral bodies หลัง heart เกินไปก้ดู lung pathology ยาก
  - exposure over/under/adequate
  -systemic approach
  -life support devices
  ETT,
  mal-positioned?,pneumothorx เหน viceral pleral line ระวัง skin fold,
  central lines subcl.vein,
  swann-ganz cth @ tip of pulm.a.
  ICD โดย sentinel eye ต้องอยุ๋ใน pleural space,NG,FB
  -anatomy of the chest:
  bones;fractues?osteolytic lesion?,
  soft tisue structure..subcut.emphs\ysema?,
  central airways,trachea deviation?
  mediastial borders ดูvAsculAr pedicles จาก aortฤ-svc,
  4.pt's vasculAR status

  5.lungs parenchyma-alveolar/interstitial/perihylar infiltatn/
  atelectasis/collapsed lung/cavities/nodues/mass/soft tissue
  อย่าลืมดู diaphragm /costophrenic angle/cupura sign

  ตอบลบ