วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

357. Virilization and hirsutism

หญิง 15 ปี เสียงคล้ายผู้ชาย ลูกกระเดือกโต 2 เดือน มีหนวด เครา ประจำเดือนมาปกติ PE: ดังภาพ, Abd: no mass, จะ approach อย่างไร
Virilization with hirsutism
Signs of virilization
-Deepening of the voice
-Facial hair
-Increase in body hair
-Male-pattern baldness
-Swelling of the clitoris

Hirsutism
-เป้นลักษณะของขนแบบผู้ชายที่เกิดในผู้หญิง ได้แก่ที่ใบหน้า คาง ท้อง และอก
สาเหตุ
สาเหตุ
-Polycystic Ovary Syndrome
-Ovarian tumors
-Cushing's Syndrome
-Adrenal carcinoma
-Adrenal enzyme deficiencies
-21- hydroxylase deficiency
-11-hydroxylase deficiency
-Acromegaly
-Idiopathic (unknown)
-Familial (inherited)
-Brain lesions
-Ovarian luteoma of pregnancy
-Medications, e.g., Minoxidil, Dilantin, Danazol, Cyclosporine, and some progestins
การวินิจฉัย
-ถ้า testosterone มากกว่า 200 ng/dL หรือ free มากกว่า 40ng/dL, หรือ androstenedione มากกว่า1000 ng/dL, ให้ทำ pelvic exam และ U/Sเพื่อหา ovarian cancer ถ้า U/S ไม่พบ ให้ทำ CT adrenal glands เพื่อหา adrenal cancer
-ถ้า DHEAS มากกว่า700 ug/dL, ให้ทำ CT adrenal (มักเป็นการโตมากกว่าปกติของ adrenal gland ไม่ใช่เนื้องอก).
-17-Hydroxyprogesterone ก่อนและที่ 30-60 นาทีหลังจากฉีด Cosyntropin ถ้า baseline มากกว่า 300 ng/dL, หรือหลังจากฉีด Cosyntropin มากกว่า 1,000 ng/dL วินิจฉัย congenital adrenal hyperplasia (21-hydroxylase deficiency)
-Cushing's Syndrome -- Dexamethasone suppression test
-ตรวจระดับ FSH และ LH เพื่อประเมิน ovarian failureโดยอัตราส่วนของ LH:FSH มักมากกว่า 2.0 ในpolycystic ovarian disease
-Ultrasound ใช้ตรวจหา polycystic ovarian disease

http://74.125.153.132/search?q=cache:zifpm7ywfREJ:www.ecureme.com/emyhealth/data/Virilization.asp+virilization&cd=10&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://www.lifespan.org/adam/healthillustratedencyclopedia/1/002339.html

1 ความคิดเห็น:

  1. hirsutism , virilization, normal menstruation,no mass
    investigation : 170HP , testosterone, DHEA
    Dx : late onset CAH(21-hydroylase def)

    ตอบลบ