วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

404. Carotid arterial pulses examination

มีหลักการประเมิน carotid arterial pulses อย่างไร

Carotid pulse wave แบ่งได้เป็นสามส่วนคือ (1) ascending limb or upstroke; (2) peak; and (3) descending limb ดังภาพ
ซึ่งการตรวจประกอบด้วยการคลำและการฟังซึงมีรายละเอียดมากคงต้องอ่านตาม link ข้างล่างนี้ แต่มีข้อควรระวังในการทำคือ ควรคลำในตำแหน่งของคอครึ่งล่างเพื่อหลีกเลี่ยงตำแหน่งของ carotid bulb ป้องกันการเกิด carotid sinus reflex ซึ่งจะทำให้เกิด bradycardia และ hypotension การคลำควรใช้แรงเบาๆ ทีละข้าง เนื่องจากการคลำพร้อมกันสองข้างอาจทำให้เกิด cerebral ischemia และ syncope และควรระวังอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เคยมี syncope หรือ transient neurologic symptoms http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cm&part=A384

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น