วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

391. Right upper lobe collapse

ชาย 35 ปี เหนื่อย หายใจไม่อิ่ม ที่ ward มีไอเสมหะข้นเขียว, CXR ดังนี้ คิดถึงอะไรครับ

สงสัยระหว่าง right upper lobe มี collapse หรือเป็น lobar pneumonia สามารถแยกจากกันโดย
ภาพตำแหน่งของ right upper lobe
ภาพอีก 2 วันต่อมาเห็น right upper lobe ชัดขึ้น

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ23/2/53 08:14

  thin nwall cavity lesin surrondded with patchy infiltration at right upper lung
  dx: lobar pneumonia with early lung abcess

  How long of the onset of disease ?

  How many degree of his temperature?

  What is his underlying disease ?

  ตอบลบ
 2. ถ้ามี film เก่าเทียบก็คงดี ไม่แน่ใจว่ามี old TB เดิมที่ upper lung หรือมี cavity อยู่เดิมหรือไม่//ตรง Rib 5-7th เหมือนมี honey comb appearance

  คิดถึง bacterial pneumonia upper lung Right
  สงสัยจะเข้าป่าไปอีกแล้ว..

  ตอบลบ