วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

339. Influenza type B

หญิง 68 ปีไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย 2 วัน ผลตรวจ The rapid test [screening test] kit เป็นดังนี้คำถาม
1.ใช้การตรวจด้วยเทคนิคอะไร
2. ความไวและความถูกต้องเป็นอย่างไร
3.กรณีนี้แปลผลว่าอย่างไร
4.จะให้การดูแลรักษาอย่าง

เฉลย
-ใช้เทคนิค Immunochromatography หรือ Enzyme immuno assay (EIA)
-ความไวประมาณ 50-70%
-ความจำเพาะประมาณ 90-95%
[เปรียบเทียบกับ viral culture หรือ PCR โดยข้อมูลจากจาก CDC]
-Influenza B อยู่ใน family Orthomyxoviridae ทำให้เกิดไข้หวัดได้ แต่อาการจะน้อยกว่า A และการระบาดจะไม่กว้างเท่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจะช้ากว่า A 2-3 เท่า
-การรักษาส่วนใหญ่ให้รักษาตามอาการ ถ้ามีข้อบ่งชี้ต้องใช้ยา ยาก็จะคล้ายกับ type A
เพิ่มเติม:
-ไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็น 3 type
1.Type A องค์การอนามัยโลก แบ่งย่อยเป็นหลาย subtypes ตามความแตกต่างของ H และ N antigens พบในคนและสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่- คน พบ 3 ชนิดได้แก่ H1N1, H2N2, H3N2- ม้า พบ 2 ชนิดได้แก่ H3N8 และ H7N7- สัตว์ปีก พบทุกชนิดได้แก่ H1-15 และ N1-9
2.Type B ไม่มี subtype พบเฉพาะในคน
3.Type C ไม่มี subtype พบในคนและสุกร
-ชนิด A แบ่งย่อยตามลักษณะ surface antigen คือ haemaglutinin มีชนิดย่อยอีก 16 ชนิด และ neuraminidase แบ่งย่อยอีก 9 ชนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น