วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

389. EKG interpretation/ Sequence

Sequence หญิง 85 ปี มาด้วยอ่อนเพลีย เหนื่อย 1 สัปดาห์ [ญาติบอกเคยเป็นโรคหัวใจเดิม ] EKG เป็นดังนี้ ใครจะช่วยอ่าน EKG
Rhythm: sinus
Rate: regular 100 /min
P wave: negative ใน lead V1,V2
PR interval: 0.16 วินาที่
QRS: abnormal Q ใน lead 1, 2, aVL, V1, V2, V3, QRS กว้าง 0.12 ใน lead V1, V2 และมี rSR'
Asix: 208 องศา
ST segment: elevated in lead 1, 2, aVL
T wave: depression in V4, V5, V6
มีใครจะช่วยแปลผลต่อไหม?.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น