วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

360. Anterior mediastinal mass

หญิง 62 ปี มีก้อนอกขวา 1 เดือน เจ็บแน่นเล็กน้อย, CXR ดังนี้คิดถึงอะไร เบื้องต้นจะตรวจอะไรต่อ
CXR ในท่า PA มีsilhouette-sign กับ right heart border ส่วนในท่า lateral เห็นรอยโรคอยู่ใน anterior mediastinum จึงมี DDx. คือ teratoma, thyroid, thymus and tlymphoma (หมายถึง terrible lymphoma) ได้ทำ U/S ต่อพบเป็นลักษณะ mass ขนาด 5.54x5.28 cm. ดังภาพ


http://74.125.153.132/search?q=cache:QM4YOzqQe5QJ:www.radiologyassistant.nl/en/4620a193b679d+silhouette+anterior+mediastinum&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น: