วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

376. Tachycardia-bradycardia syndrome

หญิง 36 ปี เวียนศรีษะ ใจสั่น จะเป็นลม H: irregular rate, no murmur, EKG ดังนี้ Dx, Mx?


Tachycardia-bradycardia syndrome เป็นรูปแบบที่พบบ่อยของ sick sinus syndrome [sick sinus syndrome มีหลายรูปแบบ] คลื่นไฟฟ้าหัวใจจะมีอัตราเต้นเร็วทั้งแบบสม่ำเสมอ และไม่สม่ำเสมอสลับกับอัตราเต้นช้าๆ ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ จนกระทั่งเป็นมากแล้วจนอัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 40-50 ครั้ง/นาที
สาเหตุ ยาบางอย่าง เช่นยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง, ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ, coronary artery disease และอื่น ๆ รวมทั้งไม่ทราบสาเหตุ ส่วนในผู้สูงอายุมักมีสาเหตุมาจาก age-related degeneration of the SA node
อาการที่อาจพบได้
Fainting (syncope)
Fatigue
Shortness of breath, or dyspnea
Chest pains
Disturbed sleep
Confusion.
Palpitations
การรักษา คือแก้ที่สาเหตุ รวมทั้งการให้ยา ถ้าเป็นมากและเป็นต่อเนื่องอาจต้อวใช้ Pace maker
Note:
Sick sinus syndrome (SSS) is not a specific disease, but a group of signs or symptoms that indicate the SA node is not functioning properly

http://74.125.153.132/search?q=cache:2EcR_bciz90J:www.hrspatients.org/Patients/Heart_Disorders/Sick_Sinus/Default.Asp+tachycardia+bradycardia+cause&cd=20&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น