วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

398. Bigeminal PAC's. or Sinus rhythm with atrial bigeminy

หญิง 50 ปี เคยมีหัวใจเต้นช้า EKG ดังนี้ Dx. Mx. ?

Click ที่รูปเพื่อขยายภาพ

เป็น Bigeminal PAC's. หรือ Sinus rhythm with atrial bigeminy เนื่องจากจะพบ P wave ที่มาเร็วกว่าปกติแบบตัวเว้นตัว และสังเกตให้ดีจะพบว่า P wave ที่เป็นของ PAC รูปร่างจะต่างจาก P wave ตัวปกติเล็กน้อย เนื่องจากเป็น P wave ที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจาก SA node [Ectopic beat หรือ premature beat]ซึ่งอาจจะมาจาก LA หรือ RA
การคำนวน rate ทำได้โดยใช้ระยะห่างของตัวปกติมาคิดแล้วคูณด้วยสอง ซึ่งในกรณีนี้ heart rate ก็จะประมาณ 64 /min
สาเหตุได้แก่: อาจพบในคนปกติที่ไม่มีโรคหัวใจ, โรคลิ้นหัวใจจากไข้รูมาติก, การใช้ดิจิตาลิส, ความกดดันทางอารมณ์, หรืออาจเกิดในโรคหัวใจชนิดใดก็ได้, ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ (K+, Ca2+, Mg2+)
การรักษา: ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ให้หาและแก้สาเหตุ ถ้ามีอาการอาจใช้ยา beta blocker
ภาพตัวอย่างจาก web

http://www.mededsys-nurse.com/courses_online/203/203.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น