วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

323. Aortic stenosis/left ventricular hypertrophy (pressure load/EKG/CXR)

หญิง 72 ปี underlying HT and valvular heart disease, EKG + CXR เป็นดังนี้ คิดว่าจากข้อมูลที่มีผู้ป่วยมีโอกาศเป็น valvular heart ชนิดใดได้
EKG พบมี LVH [Sokolow + Lyon criteria]โดย R progression ดี เข้าได้กับ concentric LVH คิดถึง chronic pressure load ใน LV ดังนั้น valve ที่อาจเป็นสาเหตุได้เช่น AS ส่วนสาเหตุอื่นที่อาจมี EKG แบบนี้ได้เช่น HT, hypertrophic cardiomyopathy หรือ coarctation เป็นต้น และ EKG มี negative P wave in V1 จึงน่าจะมี left atrial enlargement ด้วย ซึ่งใน severe isolate AS สามารถพบได้ถึง 80% ส่วน atrial fibrillation จะพบน้อย ถ้าจะเกิดมักเป็น pure late stage AS ส่วน CXR อาจปกติหรือมี LV hypertrophy โดยไม่มี dilatation รวมทั้งการมี calcification ที่valve มี post stenosis ascending aorta dilatation [CXR ที่เห็นมี mild cardiomegaly และเห็นมี calcification ที่ aortic arch ไม่ใช่ aortic valve] ซึ่งจากการทำ echo พบมี AS with LVH จริง

2 ความคิดเห็น:

 1. CXR มี cardiomegaly R/o LVH
  EKG มี LVH +/- P mitrale'
  R/o Mitral valve heart disease ทำไม EKG ไม่เป็น AF ?

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3/2/53 21:49

  Aortic stenosis

  ตอบลบ