วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

394. Lung abscess/ suspect

ชาย 46 ปี DM type 2 ไข้ ไอเสมหะเหลือง 4 วัน, PE: crepitation right upper lung field, CXR เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร อยู่ตำแหน่งใด รักษาอย่างไร?ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ: ถ้าดูจากภาพที่แสดง anatomy ของปอดในภาพทางด้านหน้าคิดว่ามี pneumonia หรือ consolidation ของ upper lobe posterior segment และ upper lobe anterior segment และ + - ใน upper lobe apical segment ส่วนในท่าด้านข้างเห็นลักษณะคล้าย air fluid level ซึ่งก็น่าจะเป็น abscess อยู่ที่ upper lobe posterior segment และ lower lobe superior segment ซึ่งทั้งสองตำแหน่งเป็นบริเวณที่เกิด aspitation pneumonia ได้เป็นประจำ
ให้การรักษาแบบ aspiration pneumonia และ lung abscess ในเบื่องต้นระหว่างรอผล definite diagnosis และผลการเพาะเชื้อ
การรักษา lung abscess http://hopkins-abxguide.org/diagnosis/respiratory/lung_abscess.html?contentInstanceId=255329

2 ความคิดเห็น:

 1. ใหม่เป็น EXTERN แว้วว24/2/53 00:11

  right posterior middle lobe pneumonia
  เหมือนพวก aspiration pneumonia ก้มักพบที่โซนนนี้
  จาก immunocompromised host ต้องนึกถึงพวกแบคทีเรียแกรมลบและ anaerobe ไว้ด้วย ทางที่ดี ควร admit,draw blood for cbc,h/c ,sputum g/s,c/s
  iv fluid,administration ATB ในที่นี้ อาจให้เปน third generation cephalosporin pus clindamycin
  obseve clinical+postural drainage

  ตอบลบ
 2. Lung abscess
  Upper lung //posterior part
  --
  เทียบ film เก่าว่าเคยมี cavity อยู่ก่อนหรือไม่
  sputum gram stain+culture for bacteria and melioidosis
  sputum KOH+culture+modified AFB for fungus aspergillus+norcardia
  Blood for hemoculture melioid tier HIV

  การรักษาน่าจะลอง
  -ดู Response ต่อ ATB ก่อน
  -ขนาด
  -การ drainage
  -complication ของ abscess
  -condition+clinical ผู้ป่วย

  +/- consult CVT

  ตอบลบ