วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

349. Dextrose content/intravenous solution

ในผู้ป่วยที่ได้รับ intravenous fluid จะเลือกอย่างไรว่าจะให้หรือไม่ให้ สารน้ำที่มี dextrose
ข้อบ่งชี้:
รับประทานได้น้อย, ภาวะที่ต้องงดอาหาร, ภาวะที่มีความต้องการพลังงานมากขึ้น เช่นมีภาวะ catabolic state, มีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำ, น้ำตาลในเลือดต่ำ, เป็นส่วนประกอบของสารน้ำในการผสมยา
ข้อห้ามใช้:
Diabetic coma, intracranial หรือ intraspinal hemorrhage, cerebrovascular disease ยกเว้นน้ำตาลต่ำ
delirium tremens ที่มีภาวะขาดน้ำ
ควรระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่
-Volume overload
-Electrolyte imbalance
-Renal imapirment
-Liver impairment
-Shock
-following cranial surgery
-ควรให้ Vitamin B1 ก่อนและให้ B1 ร่วมด้วยระหว่างให้ในผู้ป่วยที่ติดสุรา

1 ความคิดเห็น:

 1. ต้องแบ่ง condition เป็นหลายแบบ
  อาจแบ่งเป็น ว่า ให้เพื่อเพิ่มพลังงานเป็น maintenace หรือให้เพื่อทดแทนเป็น Replacement
  --ทั้งที่กินได้ กินไม่ได้ และที่กินไม่ได้ นั้นได้พลังงานมาจากไหน
  --เบาหวาน ไม่เบาหวาน ต้อง control BS ประมาณไหน
  --risk of hypoglycemia
  --effect ของ osmotic gradient ระหว่างที่ให้ หรือไม่ให้ dextrose ว่าจะมีผลต่อ condition ของผู้ป่วยหรือไม่
  --ยาที่อาจต้องผสมในสารละลาย ว่าห้าม หรือไม่ห้ามให้ มี dextrose ผสมอยู่
  -_-! คิดออกเท่านี้ครับ

  ตอบลบ