วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

364. High protein diet

High protein diet เป็นอย่างไร มีข้อบ่งชี้อย่างไร
High protein diet อาหารที่มี Protein มากกว่าหรือเท่ากับ 100-150 gm/วัน
ข้อบ่งชี้:
malnutrition, burns, nephrotic syndrome
เพิ่มเติม:
Requirement : RDA 0.8 g/kg/day เพื่อให้เกิดnitrogen balance
ชนิดของโปรตีน
• โปรตีนจากสัตว์ :
– เนือสัตว์ นํานม ไข่
– High quality protein adequate essential amino acid
• โปรตีนจากพืช :
– Low quality protein few essential amino acid
– ควรบริโภคหลายชนิด เพือให้ได้รับกรดอะมิโนจําเป็นอย่างเพียงพอ

ความต้องการพลังงาน (การกระจายพลังงาน)
CHO = 50-60-70%

Fat = 20-30%
Protein = 10-15%

http://74.125.153.132/search?q=cache:vF5tWhndUGUJ:lms.psu.ac.th/mod/resource/view.php%3Fid%3D29881+high+protein+diet+mg&cd=11&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น