วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

381. Hypertrophic cardiomyopathy

หญิง 74 ปี ส่งมาด้วยมีเสียงหัวใจผิดปกติ, PE: Systolic ejection murmur grade 3 at left lower sternal border, EKG และ 2D echo [parasternal long axis] เป็นดังนี้ คิดถึงอะไรสงสัย Hypertrophic cardiomyopathy


จาก EKG พบมี left ventricular hypertrophy [R ใน aVL มากกว่า 11 ช่องเล็กซึ่งมีความจำเพาะสูง] และ 2D echo พบมี concentric left ventricular hypertrophy โดยเฉพาะ interventricular septum ดูหนามาก [end diastole กล้ามเนื้อหัวใจมีความหนามากกว่า 1.1 cm ซึ่งในที่นี้พบทั้งที่ interventricular septum และ posterior wall]

ความสามารถของกล้ามเนื้อหัวใจที่ควบคุมความหนาของผนังหัวใจถูกควบคุมโดยยีนที่จำเพาะเจาะจง การเกิดมิวเตชันของยีนเหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจโต โดยไม่มีสาเหตุอื่นๆมาเกี่ยวข้อง เรียกภาวะดังกล่าวว่า hypertrophic cardiomyopathy
เพิ่มเติม: จะดูว่ามี obstruction ด้วยหรือไม่ [ HOCM] ดูได้โดยตรวจ Continuous-wave Doppler echocardiography is used to diagnose resting obstruction, which is evident as a high-velocity, late-peaking jet across the left ventricular outflow tract. In patients with no obstruction or only slight obstruction (gradient, 30 mm Hg), provocative maneuvers (such as the Valsalva maneuver or exercise) should be performed to identify latent obstruction
ภาพจาก Web
http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009-01-19-03-09-14/2047-2009-01-28-00-11-21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น