วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

334. Right middle lobe atelectasis and left lower lobe atelectasis

ชาย 64 ปี มาตรวจสุขภาพพบมีความผิดปกติของ CXR คิดว่าจะทำอะไรต่อดี







เบื้องตันถ้ามีฟิล์มเก่าให้ตามมาดู ปรากฎว่าเป็นความผิดปกติที่มีมาเดิมแล้ว จะมีลักษณะซึ่งเข้าได้กับ Right middle lobe atelectasis เนื่องจาก lesion ที่เห็น silhouette ไปกับขอบของหัวใจด้านขวา ส่วนในภาพ lateral view จะเห็น right middle lobe ที่แฟบเป็นเส้นหนาๆ ยึดจากกระบังลมไปยังขั้วปอด ส่วนที่ปอดซ้ายมีหลอดลมเคลื่อนเข้าไปทางซ้าย พบมีลักษณะทึบที่บริเวณหัวใจด้านซ้ายและ silhouette ไปกับขอบกระบังลม แม้ว่าลักษณะรอยแฟบบริเวณ posterior-inferior ซึ่งเป็นบริเวณที่ติดกับกระดูกสันหลังจะไม่ชัดแต่ก็เห็นกระดูกสันหลังบริเวณนั้นมีลักษณะขาวขึ้นกว่าปกติจึงคิดว่าน่าจะมี left lower lobe atelectasis ร่วมด้วย แต่อย่าลืมถามประวัติและหาสาเหตุที่เกิดรอยโรคให้ผู้ป่วยด้วยนะครับ
ฟิล์มเดิม
ฟิล์มท่าด้านข้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น