วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

334. Right middle lobe atelectasis and left lower lobe atelectasis

ชาย 64 ปี มาตรวจสุขภาพพบมีความผิดปกติของ CXR คิดว่าจะทำอะไรต่อดีเบื้องตันถ้ามีฟิล์มเก่าให้ตามมาดู ปรากฎว่าเป็นความผิดปกติที่มีมาเดิมแล้ว จะมีลักษณะซึ่งเข้าได้กับ Right middle lobe atelectasis เนื่องจาก lesion ที่เห็น silhouette ไปกับขอบของหัวใจด้านขวา ส่วนในภาพ lateral view จะเห็น right middle lobe ที่แฟบเป็นเส้นหนาๆ ยึดจากกระบังลมไปยังขั้วปอด ส่วนที่ปอดซ้ายมีหลอดลมเคลื่อนเข้าไปทางซ้าย พบมีลักษณะทึบที่บริเวณหัวใจด้านซ้ายและ silhouette ไปกับขอบกระบังลม แม้ว่าลักษณะรอยแฟบบริเวณ posterior-inferior ซึ่งเป็นบริเวณที่ติดกับกระดูกสันหลังจะไม่ชัดแต่ก็เห็นกระดูกสันหลังบริเวณนั้นมีลักษณะขาวขึ้นกว่าปกติจึงคิดว่าน่าจะมี left lower lobe atelectasis ร่วมด้วย แต่อย่าลืมถามประวัติและหาสาเหตุที่เกิดรอยโรคให้ผู้ป่วยด้วยนะครับ
ฟิล์มเดิม
ฟิล์มท่าด้านข้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น