วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

338. ชาย 48 ปี เจ็บชายโครงซ้าย 5 วัน

ชาย 48 ปี เจ็บชายโครงซ้าย 5 วัน ไม่มีประวัติบาดเจ็บ, No dyspnea, Tender soft tissue Lt. chest wall ดังภาพ, Temp 38, CXR ดังนี้ คิดว่าน่าจะเป็นอะไร
CXR ในท่า PA เห็นเป็น soft tissue swelling และเหมือนจะมี haziness เข้ามาใน chest wall cavity แต่ในท่า lateral ไม่พบ lesion ดังนั้น lesion น่าจะอยู่แค่ chest wall ด้านนอก และทำ U/S พบมี lesion ที่ chest wall เหนือ ribจริง จากนั้นมาดูตารางเพื่อแยกโรค ซึ่งจาก clinical setting จึงน่าจะอยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อเป็นหลัก จึงได้ให้การรักษาโดยให้ยาปฎิชีวนะ พบว่าอาการปวดลดลงและไข้ลดลง สามารถ D/C เปลี่ยนเป็นยารับประทาน ถ้าผู้ป่วยมา F/U จะ progress เพิ่มนะครับ
http://74.125.153.132/search?q=cache:7BAQoRRYcZ8J:www.wrongdiagnosis.com/o/obesity/book-diseases-4m.htm+chest+wall+mass&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

1 ความคิดเห็น: